Przejdź do treści

01.06.2023

WMO chce wzmocnienia roli hydrologii

Na trwającym 19. Światowym Kongresie Meteorologicznym nie zabrakło ważnego głosu ludzi od wody. W czasie dwudniowego „Hydrological Assembly” rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach dla światowej hydrologii oraz konieczności głębszego zaangażowania hydrologów w działania WMO. W spotkaniu uczestniczyli doradcy hydrologiczni stałych reprezentantów krajów zrzeszonych w WMO oraz przedstawiciele innych instytucji branżowych.

Zgromadzenie hydrologiczne (Hydrological Assembly) stanowi forum wymiany informacji hydrologów z całego świata. Podczas tegorocznego posiedzenia dyskutowano i ustalano szereg istotnych kwestii, w szczególności dotyczących zadań w ramach planu dział (Plan of Action PoA) dla dokumentu Wizji i Strategii dla Hydrologii (WMO Vision and Strategy for Hydrology). Opracowanie to stanowi zbiór najważniejszych wyzwań dla światowej hydrologii, skupiających się wokół następujących zagadnień:

  1. No one is surprised by a flood (nikt nie jest zaskoczony powodzią).
  2. Everyone is prepared for drought (Wszyscy są przygotowani na suszę).
  3. Hydro-climate and meteorological data support the food security agenda (Dane hydroklimatyczne i meteorologiczne wspierają program bezpieczeństwa żywnościowego).
  4. High-quality data supports science (Wysokiej jakości dane wspierają naukę).
  5. Science provides a sound basis for operational hydrology (Nauka zapewnia solidną podstawę dla hydrologii operacyjnej).
  6. We have a thorough knowledge of the water resources of our world (Posiadamy dogłębną wiedzę o zasobach wodnych naszego świata).
  7. Sustainable development is supported by information covering the full  hydrological cycle (Zrównoważony rozwój wspierany jest przez informacje obejmujące pełny cykl hydrologiczny).
  8. Water quality is known (Jakość wody jest znana).

Główną przeszkodą w zapewnieniu wydajnych i zrównoważonych rozwiązań jest brak informacji o dostępnych obecnie i w przyszłości zasobach wodnych oraz zapotrzebowaniu na żywność i energię elektryczną. Aż 60 proc. państw członkowskich WMO dysponuje ograniczonymi możliwościami monitorowania hydrologicznego, a tym samym zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla decydentów. Ponad połowa krajów na całym świecie nie posiada systemu zarządzania jakością danych związanych z wodą.

W trakcie obrad Hydrological Assembly prezentowane były postępy prac nad implementacją rozwiązań, które są odpowiedzią na problemy z dostępnością danych hydrologicznych, w tym Hydrological Status and Outlook System (HydroSOS) i Global Hydrometry Support Facility (HydroHub) systemów dot. obserwacji hydrologicznych (WHOS) oraz globalnego systemu sieci obserwacji (GBON). Bardzo ważnym wydarzeniem było oświadczenie kobiet o potrzebie wzmacniania ich roli w WMO.

W części podsumowującej uczestniczył prof. Petteri Taalas, sekretarz generalny WMO, który zapewnił, że będzie dążył do zwiększenia obecności Zgromadzenia Hydrologicznego w strategiach i inicjatywach WMO: „Lepsze prognozy i skuteczne zarządzanie zagrożeniami związanymi z wodą mają kluczowe znaczenie dla sukcesu systemu wczesnego ostrzegania Early Warnings for All. Chcemy mieć pewność, że powódź nikogo nie zaskoczy i wszyscy będą przygotowani na suszę. Musimy wzmocnić i zintegrować usługi hydrologiczne, które w znaczący sposób wspierają adaptację do zmiany klimatu”.

Szersze uwzględnianie aspektów hydrologicznych staje się zatem faktem. Przyczyni się to z pewnością do większego impulsu dla inicjatyw związanych z wodą, co wpłynie na ukierunkowane rekomendacji WMO, np. zakresie opracowywania danych hydrologicznych. W związku z tym, że IMGW-PIB łączy kompetencje służby meteorologicznej i hydrologicznej, powyższa deklaracja oznacza konieczność utrzymania bliskiej współpracy pomiędzy obiema służbami.

Uczestnictwo w tegorocznym zgromadzeniu hydrologicznym było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i sprawdzenia czy realizowane w Polsce projekty wpisują się w trendy światowe”. – wyjaśnia dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB, konsultant hydrologiczny przy stałym reprezentancie Polski w WMO. – „Mogę z pełną odpowiedzialności potwierdzić, że funkcjonujący w Instytucie system hydrologicznej osłony kraju pozwala na realizację zadań zgodnie z najwyższymi obowiązującymi obecnie standardami. Co więcej, jego rozwój w ramach strategii IMGW-PIB będzie stanowił w niedalekiej przyszłości istotny skok jakościowy”.