Przejdź do treści

25.06.2021

WMO ujednolica wymianę danych meteorologicznych

Świat zmaga się z wyzwaniami, jakimi są zmiany klimatyczne i ekstremalne zjawiska pogodowe. Jedną z odpowiedzi są szybkość i jakość informacji i ostrzeżeń. 24 czerwca 2021 roku, Executive Council Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) zatwierdził jednolitą politykę międzynarodowej wymiany danych. Projekt rezolucji musi teraz znaleźć aprobatę 193 jej członków, w tym Polski, którą na forum reprezentuje IMGW-PIB. Sesja specjalna zaplanowana jest na październik tego roku.

Ujednolicona polityka WMO dotycząca międzynarodowej wymiany danych na temat zjawisk atmosferycznych to podstawa do ugruntowania jakości i wyrównaniu dysproporcji regionalnych. „To bardzo, bardzo ważny krok, aby mieć tak ujednoliconą politykę danych w systemie WMO”, powiedział Gerhard Adrian, Prezydent WMO, „musimy podejmować wiele decyzji, a teraz będziemy mieli jednolite podejście, w którym wszystkie elementy będą takie same," dodał. 

„W celu zaspokojenia popytu na usługi i prognozy, kluczowe znaczenie ma usprawnienie wymiany danych o pogodzie, klimacie, wodzie i Oceanach. Poważne luki w danych i obserwacjach pogody, zwłaszcza z terenu Afryki i państw tzw. wyspiarskich, niestety mają negatywny wpływ na szybkość i jakość ostrzeżeń zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym," skomentował prof. Petteri Taalas, Sekretarz Generalny WMO. 

Dodatkowe informacje: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-executive-council-endorses-unified-data-policy