Przejdź do treści

23.09.2021

WMO: Zmiana klimatu główną barierą rozwoju świata

Podczas tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego ONZ przywódcy państw członkowskich wielokrotnie podkreślali, że zmiana klimatu zagraża realizacji najważniejszych globalnych celów gospodarczych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Obrady Parlamentu Narodów zbiegły się w czasie z publikacją kolejnego alarmującego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej, tym razem poświęconego powiązaniom klimatu z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zapisanymi w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w tym szczególnie celu 13, dotyczącego pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

WMO wskazuje siedem wskaźników klimatycznych, które są największą barierą w osiągnięciu założeń SDG:
• stężenie dwutlenku węgla;
• temperatura;
• zakwaszenie oceanów;
• zawartość ciepła w oceanie;
• zasięg lodu morskiego;
• bilans masy lodowców;
• wzrost poziomu morza.

W obliczu zachodzącej zmiany klimatu, a także postępującego ubóstwa, nierówności i degradacji środowiska, zrozumienie powiązań między klimatem a globalnym rozwojem jest kluczowe”. – powiedział sekretarz generalny WMO prof. Petteri Taalas. – „Rosnące temperatury przyczyniają się do zmian globalnych i regionalnych, przekształcają strukturę i rozkład opadów oraz zakłócają rozwój rolnictwa. Intensyfikacja zjawisk związanych z El Niño powoduje również więcej susz i powodzi”.

Twórcy opracowania mają nadzieję, że zainspiruje ono światowych przywódców do podejmowania odważniejszych działań na rzecz klimatu. „Chcielibyśmy by ten dokument stał się podstawą bliższej współpracy w ramach interdyscyplinarnych badań, rozwoju polityki i większego zaangażowania krajów w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Od tego zależy nasza przyszłość”. – napisano w podsumowaniu raportu.

Więcej: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-climate-change-threatens-sustainable-development

Pełny raport dostępny pod https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10800

Film: https://youtu.be/Xbgfl7bI_SE