Przejdź do treści

21.04.2023

WMO: zmiana klimatu postępuje

Jak wynika z corocznego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej, ostatnie osiem lat było najcieplejszymi w historii pomiarów i to pomimo „chłodzącego” wpływu La Niña. Obserwowana przez naukowców zmiana globalnej cyrkulacji powietrza potwierdza wysokie prawdopodobieństwo powrotu El Nino, które będzie kształtowało pogodę i warunki klimatyczne w roku 2023 i kolejnych latach. W związku z tym zwiększa się ryzyko ponownego wzrostu średnich temperatur powietrza, co będzie miało katastrofalne skutki m.in. dla stanu lodu morskiego Antarktydy oraz europejskich lodowców.

To już kolejny raport Światowej Organizacja Meteorologicznej (WMO) dostarczający niepodważalnych dowodów na temat postępującego globalnego ocieplenia”. – wyjaśnia prof. Mirosław Miętus, Z-ca Dyrektora IMGW-PIB, Stały Przedstawiciel Polski w WMO. – „Wzrost średniej temperatury na Ziemi jest silny i od lat jednoznaczny. W ostatnim czasie mamy jednak coraz więcej jednoznacznych sygnałów, potwierdzających intensyfikację procesów będących konsekwencją tego wzrostu. System klimatyczny Ziemi ulega przemianom, które nie są obojętne dla środowiska naturalnego naszej planety. Niestety współczesne globalne ocieplenie niesie ze sobą także inne zagrożenia. Widzimy bowiem wyraźnie, jakie skutki dla różnych sfer życia człowieka niesie zmiana klimatu, a także to, że koszty tych zmian będą coraz większe”.

State of the Global Climate 2022 stanowi uzupełnienie 6. raportu oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który obejmuje dane do 2020 roku.

Szczegóły w opracowaniu https://obserwator.imgw.pl/wmo-zmiana-klimatu-postepuje/.