Przejdź do treści

09.02.2023

Wojciech Gajda, pracownik WTN IMGW-PIB, współautorem artykułu opublikowanego w serii wydawniczej Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences

Wojciech Gajda, pracownik Wydziału Teledetekcji Naziemnej IMGW-PIB, współautorem artykułu „Nimbostratus and Stratus Cloud Atmospheric Electricity Database and Analysis Methods for the Project Research Studies on the Electricity of Low-Level Layer Clouds for the Purpose of Developments in Global Atmospheric Circuit Modelling (ELLEC)”, opublikowanego w serii wydawniczej Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences.

Opracowanie przedstawia szczegółowe informacje na temat zbiorów danych meteorologicznych, elektryczności atmosferycznej oraz metodologii analizy danych elektryczności atmosferycznej z Polskiej Sieci Obserwacji Elektryczności Atmosferycznej. Dane te zostały wykorzystane w niniejszej pracy do badań poświęconych elektryczności chmur Nimbostratus i Stratus oraz ich roli w globalnym obwodzie elektryczności atmosferycznej.

Szczegóły: https://pub.igf.edu.pl/atmospheric-electricity-papers-on-thunderstorm-and-cloud-electricity,4,en,pubs,4,0,4,442.html.