Przejdź do treści

07.06.2021

Wysokorozdzielczy system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu od IMGW-PIB

W tym tygodniu prognozowane są wysokie wartości temperatury powietrza, niska wilgotność oraz wysokie parowanie. Jak podaje Instytut Badawczy Leśnictwa – aktualnie w lasach przeważa średnie zagrożenie pożarowe (http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/), które może wzrastać.

Od nowego roku IMGW-PIB udostępnił testowy system prognozowania zagrożenia pożarowego dedykowany terenom leśnym. Prognoza dostępna jest na stronie http://meteo.imgw.pl/, zakładka "Zagrożenie pożarowe". Prognozy wykonywane są dla całej Polski na siatce o rozdzielczości przestrzennej 2.5 x 2.5 km, raz dziennie na godzinę 12 UTC, z wyprzedzeniem czasowym wynoszącym 24 i 48 godzin. Jest to pierwszy w Polsce system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu w wysokiej rozdzielczości przestrzennej z tak długim horyzontem czasowym.

System prognozowania zagrożenia pożarowego lasów opracowano w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych w strukturach Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Dane meteorologiczne niezbędne do obliczeń zasilane są z numerycznego modelu pogodowego WRF METEOPG2.5km, który rozwijany jest wspólnie przez IMGW-PIB i Politechnikę Gdańską. Zasadność podjętych prac i badań umotywowana była wysoką i niemalejącą od wielu lat w Polsce liczbą pożarów w lasach, która w związku z prognozowanymi globalnymi zmianami klimatycznymi może w przyszłości wzrastać.

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się stopniowe zaburzenia systemu klimatycznego, które powodują wzrost niebezpiecznych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych, a co za tym idzie i zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. W 2019 roku Polska znalazła się na 3 miejscu w Europie pod względem liczby pożarów na terenach leśnych. Aby minimalizować wyrządzane przez pożary straty środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, niezbędne jest rozwijanie i udoskonalanie systemów prognozowania zagrożenia pożarowego. Kluczowe znaczenie warunków meteorologicznych w ocenie zagrożenia pożarowego oraz możliwość wykorzystywania wysokorozdzielczych numerycznych modeli pogodowych w jego prognozowaniu, zobowiązuje IMGW-PIB do wyjścia naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu”. – komentuje prof. Mariusz Figurski, Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Pomimo że system potrzebuje dalszych weryfikacji i udoskonaleń, obiecujące wyniki analiz z 2019 roku skłoniły IMGW-PIB do podjęcia decyzji o udostępnieniu i upublicznieniu produktu w wersji testowej. Wysokorozdzielcze prognozy zagrożenia pożarowego stanowić mogą wsparcie dla działalności polskich służb pożarniczych i właścicieli terenów leśnych oraz być źródłem bogatej informacji dla naukowców i innych zainteresowanych odbiorców”. – komentuje dr Przemysław Ligenza, Dyrektor Naczelny IMGW-PIB.

Artykuł dostępny w naszym magazynie popularno-naukowym Obserwator online:
https://obserwator.imgw.pl/nowosc-imgw-pib-wysokorozdzielczy-system-prognozowania-zagrozenia-pozarowego-lasu/