Przejdź do treści

18.04.2023

XIII spotkanie przedstawicieli służb zarządzania kryzysowego

18 kwietnia, w siebie głównej IMGW-PIB, rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie kierownictwa hydrologicznej i meteorologicznej osłony kraju z przedstawicielami służb zarządzania kryzysowego. Na zaproszenie Dyrektorów CMOK i CHOK przyjechali przedstawiciele wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej RP, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Infrastruktury. Gości w imieniu Dyrekcji IMGW-PIB przywitał Dyrektor Łukasz Szewczyk.

Spotkania ze służbami zarządzania kryzysowego organizowane są przez Instytut od kilkunastu lat i mają charakter dwudniowej narady. Tegoroczne obrady podzielone zostały na dwa panele: meteorologiczny i hydrologiczny. W ramach każdego z nich omawiane są zmiany i kierunek rozwoju w systemie prognozowania i ostrzegania. To również okazja do dyskusji doświadczonych specjalistów zaangażowanych w ostrzeganie społeczeństwa przed niebezpiecznymi zjawiskami hydrologicznymi i meteorologicznymi. Wnioski z każdej narady są cennym materiałem, służącym udoskonalaniu produktów IMGW-PIB. Spotkania wzmacniają współpracę pomiędzy służbą hydrologiczno-meteorologiczną a służbami zarządzania kryzysowego.