Przejdź do treści

15.03.2023

XX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór „Bezpieczeństwo obiektów hydrotechnicznych”, 12-15 września 2023

Konferencja przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych. Odbędzie się w ośrodku konferencyjno-szkoleniowym w Chorzowie, z możliwością uczestnictwa zdalnego.

Prosimy o zgłaszanie referatów do Komitetu Organizacyjnego.

Referaty będą recenzowane i kwalifikowane do druku w czasopismach: „Energetyka Wodna”, „Gospodarka Wodna”, „Inżynier Budownictwa” i w serii „Monografie IMGW” oraz za dodatkową opłatą w czasopismach „Archives of Civil Engineering” i „Journal of Water and Land Development”.

Rejestracja zgłoszeń uczestnictwa rozpocznie się 1 października 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej: www.tkz.is.pw.edu.pl.
 

Dodatkowo zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2022, która odbędzie się w dniach od 27 do 29 września 2022 roku w Krakowie (https://nodigpoland.pl).

Do pobrania