Przejdź do treści

12.10.2023

Zagrożenia hydrologiczno-meteorologiczne w Porcie Gdynia

Na całym świecie porty morskie pełnią kluczową rolę w globalnym transporcie i stanowią niezwykle ważny element gospodarek wielu krajów. Zmiana klimatu, której efektem jest m.in. podnoszenie się średniego poziomu morza oraz wzrost częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiększa presję na infrastrukturę portową i wpływa na możliwość prowadzenia bezpiecznej żeglugi, obsługi ładunków i pasażerów oraz innych prac związanych z logistyką morską. Wiedza na temat charakterystyk falowania, rozkładu prądów morskich i wahania stanu wód, szczególnie podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych, jest niezbędna do prawidłowego zarządzania portami oraz planowania ich rozwoju w przyszłości.

Prezentujemy wyniki prac modelowy dla Portu Gdynia, które wykonał zespół ekspertów z IMGW-PIB. W artykule „Waves, currents and seabed level change in the Port of Gdynia during extreme events”, opublikowanym w magazynie TransNav, przedstawiono charakterystykę siły i kierunku wiatru na obszarze portu gdyńskiego oraz prognozę wystąpienia ekstremalnych warunków falowania i stanu poziomu morza dla czterech scenariuszy w latach 2041-2100. Dodatkowo wykonano również analizę przestrzennego rozkładu prądów oraz zmian grubości dna morskiego spowodowanych ekstremalnymi wartościami prędkości prądów przydennych.

Nasze badania pokazują, że modelowanie o wysokiej rozdzielczości przy użyciu odpowiednich narzędzi, takich jak model MIKE 3D oraz SWAN, może być ważnym narzędziem w symulowaniu niebezpiecznych zjawisk hydrodynamicznych i ich skutków”. – wyjaśnia prof. Tamara Zalewska, kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku w IMGW-PIB. – „Tego rodzaju symulacje powinny być brane pod uwagę w planach rozbudowy portu, zabezpieczenia nabrzeży, prac pogłębiarskich, przyjmowania statków wielkogabarytowych oraz postoju i rozładunku innych jednostek, a także w działaniach dostosowawczych całych procesów logistyki morskiej”.

Szczegóły https://obserwator.imgw.pl/ekstremalne-zagrozenia-hydrologiczno-meteorologiczne-w-porcie-gdynia-case-study/