Przejdź do treści

26.08.2022

ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE: Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 27 sierpnia 2022 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny sierpień można, jak na razie (do 25.08), uznać za miesiąc anomalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą aż 1,9°C. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w całym kraju anomalie były dodatnie. Najwyższe, przekraczające +2,5°C, notowano w północnej części kraju, a najwyższą wartość w Pile (3,2°C). Najniższe wartości anomalii, nieznacznie tylko spadające poniżej +1°C, wystąpiły w Bielsku Białej (0,6°C).

W ramach prac testowych, zmierzających do uruchomienia w IMGW-PIB służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, podjęto próbę odniesienia prognozowanych na 27 sierpnia warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. (Dla wyjaśnienia, wartości kwantyla 95% są przekraczane jedynie w 5% procentach przypadków. W przypadku kwantyla 5% jedynie w 5% przypadków ma wartości niższe).

Jeśli spojrzeć na przeciętnie (1991-2020) warunki termiczne pod koniec trzeciej dekady sierpnia, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 21,3°C (Koszalin) do 24,3°C (Wrocław). Tymczasem prognozy na 27 sierpnia wskazują, że w zasadzie w całej Polsce wartości temperatury maksymalnej (TMAX) będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Będzie to miało związek z napływem ciepłego powietrza z południowego wschodu. Na 16 stacjach spodziewać się można temperatury przekraczającej 30°C. Najwyższa wartość TMAX (32°C) wystąpi na 9 stacjach: Mikołajki, Mława, Siedlce, Terespol, Płock, Warszawa, Toruń, Rzeszów, Kozienice. Na 67% (33) stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 6°C. Najwyższa anomalia zostanie zanotowana w Mikołajkach (+10,2°C), a w Mławie i Siedlcach wartości anomalii TMAX zbliżą się do 10°C (odpowiednio: +9,7°C oraz +9,6°C). Na 18 stacjach prognozowane wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX.

Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Opracowano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.