Przejdź do treści

03.08.2022

ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE: Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 4 sierpnia 2022 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

W ramach prac testowych, zmierzających do uruchomienia w IMGW-PIB służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, podjęto próbę odniesienia prognozowanych na 4 sierpnia warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. (Dla wyjaśnienia, wartości kwantyla 95% są przekraczane jedynie w 5% procentach przypadków. W przypadku kwantyla 5% jedynie w 5% przypadków ma wartości niższe).

Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne na początku pierwszej dekady sierpnia, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka) możemy spodziewać się temperatury maksymalnej od 22,5°C (Ustka) do 27,5°C (Zamość). Tymczasem prognozy na czwartek (04.08) wskazują, że w zasadzie w całej Polsce wartości temperatury maksymalnej (TMAX) będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Będzie to miało związek z napływem gorącego powietrza z sektora południowego. Najwyższe prognozowane wartości (36°C) wystąpią w Szczecinie, jednak obszar na którym wartość 30°C będzie równa lub zostanie przekroczona, będzie znacznie bardziej rozbudowany (23 z 49 stacji). Na czterech stacjach (Kołobrzeg, Koszalin, Świnoujście i Szczecin) prognozowana na 4 sierpnia TMAX przekroczy o ponad 10°C wartości oczekiwane. W przypadku Szczecina prognozowana wartość TMAX (36°C) będzie o ponad 11°C wyższa od średniej wieloletniej. Na 69% (34) stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 3°C. Na 16 z 49 stacji wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX, przy czym wartości najwyższe (przekraczające +3,0°C) zostaną zanotowane w: Gorzowie Wlkp., Gdańsku, Zielonej Górze, Koszalinie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Szczecinie.

Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach rzadziej niż raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Opracowano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.