Przejdź do treści

25.02.2021

Zespół z IMGW-PIB z publikacją za 200 pkt w magazynie Science of the Total Environment

Tamara Zalewska, Joanna Maciak i Agnieszka Gajewska autorkami artykułu „Spatial and seasonal variability of beach litter along the southern coast of the Baltic Sea in 2015-2019 – Recommendations for the environmental status assessment and measures”.

Głównym celem prac była analiza składu i ilości odpadów zgromadzonych na plażach południowego wybrzeża Bałtyku. Badania prowadzono na 15 odcinkach o długości 1 km, w czterech sezonach. Wyniki wykazały, że dominującym rodzajem odpadów są sztuczne tworzywa polimerowe (68,5%), a następnie: drewno przetworzone/obrobione (10%), metal (8%), szkło/ceramika/papier/tektura (4%), tkaniny/tekstylia (2%), guma (1%). Ponad połowa z 10 najpopularniejszych rodzajów ściółki to niedopałki papierosów i filtry.

Powiązanie rodzajów odpadów z ich potencjalnymi źródłami pozwoliło na ustalenie, że to aktywność turystyczno-rekreacyjna jest głównym źródłem odpadów na polskich plażach (od 58,1% do 71,6% w latach 2015-2019). Nie można wskazać natomiast jednoznacznego związku między liczbą turystów odwiedzających plaże a ilością odpadów, głównie ze względu na regularne sprzątanie plaż. Porównanie obszarów miejskich i wiejskich wykazało różnice w ogólnej liczbie śmieci plażowych, natomiast udział procentowy poszczególnych kategorii i źródeł śmieci był podobny.

Dokonano również oceny stanu środowiska morskiego pod względem ilości odpadów na plaży. Według kryteriów unijnych warunki środowiskowe południowego wybrzeża Bałtyku klasyfikuje się jako dobre, według kryteriów krajowych – jako złe.

Autorkom gratulujemy. Zapraszamy do czytania, cytowania i upowszechniania:
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145716.