Przejdź do treści

23.12.2020

Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym – zaproszenie na konferencję

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie wraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Nauk Prawnych PAN zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym”.

Konferencja realizowana jest w ramach  projektu pn. „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja:
https://ios.clickmeeting.com/konferencja-zmiany-klimatu-w-swietle-prawa-unii-europejskiej-i-prawa-polskiego-na-tle-porownawczym

Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2021 r. w formie online. W załączeniu szczegółowy program.